Návody - wgtabulky.cz - Přihlásit se do wgTabulek
zobrazit všechny návody

Jak na rozbor vlády v PROFI účtu?

K profi rozboru vlády lze přistoupit z několika pohledů. Podle toho co potřebujeme zjistit:

V tomto návodu si ukážeme, jak zjistit základní obranu s bonusy včetně spojenců. Ostatní varianty si představíme později.

Nejdříve si musíme zjistit infiltraci vlády. Vložime ji do formuláře, který je na straně Nový rozbor nebo v již rozpracovaném rozboru. Založí se nový rozbor s výpočty z přednastavených hodnot. Pokud máte nový účet, tak je vhodné si některé hodnoty upravit podle svých potřeb. Návod jak upravit výchozí hodnoty je zde.

Kopie infiltrace vlády

Označíme inf tak jak je na obrázku a dáme kopírovat Ctrl + C nebo pravým tlačítkem myší a vybereme možnost kopírovat či jiným způsobem. Označení je od slova Země po číslo, které znázorňuje počet technologíí Výzkumu vesmíru. Chybou, kdy se inf nevloží správně, je neoznačení celé zprávy nebo větší části stránky.

Kopii infiltrace vlády vložíme takto

Klikneme do pole, ve kterém je nápis: Zde vlož kopii infiltrace a dáme Ctrl + V nebo pravým tlačítkem s výběrem vložit. Dáme odeslat.

Rozbor vytvořen, je možné jej editovat

Po vložení rozbor vypadá chudě, ale když jej vyplníme, pak dostaneme odpovídající hodnoty. U přednastavených hodnot může být situace jiná. A pak stačí úprava jen několika části.

Po úpravě hodnot:

Musíme určit (pokroky, generála, spojence, připravenost, spokojenost...), které daná země má. Vyplnění může vypadat např. tak jak je na obrázku níže. Zde je výsledná hodnota se spojenci: 991 197. Pokud na tuto hodnotu najedeme kurzorem myši, pak se zobrazí bublinka, ve které ja tato hodnota navýšena o určitá procenta. To je proto, protože pro úspěšný útok je potřeba poslat větší sílu. Osobně používám 25%. I podle toho, jak moc věřím odhadovaným hodnotám. Číslo 1 238 996 je pak přibližná síla, kterou musím na protihráče poslat. Neodhadnutím správných hodnot pak může dojít k částečnému útoku (s menšími zisky). Typicky při netrefení generála Vlastence. 

Jak postupujeme při úpravě tohoto rozboru.

Závěrem Vám povím, že si dávajte pozor na některé vlády, u kterých je potřeba specifičtější nastavení. Příkladem je např. Anarchie...u které brání i obyvatelé. 100 obyvatel je bráno jako 1 voják. Když si vezmete, že ze začátku má země i 5 000 000 obyvatel, pak normální obrana je vyšší o 50 000 vojáků! což není málo. Naštěstí rozbor s tímto počítá a stačí pouze zadat počet obyvatel.

Vlastní sílu pak zjistíme z této tabulky při potvrzování útoku:

Vidíme, že máme mnohem silnější zem (2 001 851) a proto je možné upravit množství poslaných jednotek. Díky tomu lze ušetřit spousty kol a i ovlivnit vlastnosti útoku (zda se má více loupit, brát území, ztrácet jednotky..)! Menší odpřipravenost = méně kol potřebných k dopřipravení.

Nechť Vás provází síla!