Návody - wgtabulky.cz - Přihlásit se do wgTabulek

Pravidla wgTabulek

1. Jeden účet = jeden hráč

Bude-li více hráčů využívat jeden účet, pak bude účet zablokován.

2. Je zakázáno vkládat anonymizované infiltrace

Úpravou infiltrace se vystavujete riziku zablokování účtu.

3. Kredity

Platnost - Je stanovena na 1 rok od data připsání k účtu wgTabulek. Po tomto datu kredity propadnou ve prospěch wgTabulek. Zjistíte z historie transakcí.

4. Zablokovaný účet (BAN)

Zbývající kredity propadnou ve prospěch wgTabulek.

5. Nedostupnost wgTabulek

Z důvodu vyšší moci nebo aktualizace wgTabulek se může stát, že wgTabulky nebudou dostupné (až 2 dny v měsíci v celkovém součtu). Pokud nedostupnost přesáhne tuto dobu, pak správce wgTabulek rozhodne o způsobu kompenzace (např. prodloužením platnosti aktivovaných výhod)

6. Vypořádání v případě zrušení wgTabulek (nebo kreditového systému)

Bude finanční částka za platné kredity poměrově vrácena.

7. Chyby, nedokonalosti wgTabulek, změny ze strany vývojářů webgame, aktualizace.

Enormní složitost některých částí wgTabulek, která není na první pohled vidět, může způsobit nesprávnou funkčnost tabulek - bugy (chybné výpočty, nefunkčnost některých částí). Za tyto chyby a nedokonalosti nenáleží kompenzace či vrácení finanční částky za kredity, pokud správce wgTabulek nerozhodne o opaku. Naleznet-li tyto bugy, prosíme o nahlášení správci wgTabulek.